برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
مقایسه 0

ویدئوی رضایت مشتریان عزیز سلام بابا

بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای صدریه از کرمان خریدار تلویزیون سونی 55X90K، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای صدریه از کرمان خریدار تلویزیون سونی 55X90K، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت خانم مظفری فرد از تهران خریدار تلویزیون سونی 65X90K، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم مظفری فرد از تهران خریدار تلویزیون سونی 65X90K، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت سرکار خانم بابایی از رفسنجان خریدار تلویزیون سونی 65X90K ممنون بابت اعتمادشما واز لطفتان سپاسگذاریم فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم بابایی از رفسنجان خریدار تلویزیون سونی 65X90K ممنون بابت اعتمادشما واز لطفتان سپاسگذاریم فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت سرکار خانم صادقی از استان گیلان شهرستان رشت خریدار تلویزیون سونی 65X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم صادقی از استان گیلان شهرستان رشت خریدار تلویزیون سونی 65X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
صدای جناب آقای مسعودی از شیراز خریدار تلویزیون سونی 65X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
صدای جناب آقای مسعودی از شیراز خریدار تلویزیون سونی 65X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
صدای جناب آقای برجی از کرج خریدار تلویزیون سونی 65X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
صدای جناب آقای برجی از کرج خریدار تلویزیون سونی 65X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای فاروقی از گیلان خریدار تلویزیون سونی 55X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی 09187886127
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای فاروقی از گیلان خریدار تلویزیون سونی 55X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی 09187886127
رضایت جناب آقای باقرزاده از اراک خریدار تلویزیون سونی  55X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای باقرزاده از اراک خریدار تلویزیون سونی  55X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت سرکار خانم سلمانی از تهران خریدار تلویزیون سونی 65X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم سلمانی از تهران خریدار تلویزیون سونی 65X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
رضایت آقای دانش از کرج خریدار تلویزیون سونی 85X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای دانش از کرج خریدار تلویزیون سونی 85X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
رضایت جناب آقای حبیبی از همدان خریدار تلویزیون سونی مدل 65X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای حبیبی از همدان خریدار تلویزیون سونی مدل 65X90K ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای زراعت طلب  از کرج  بابت خرید تلویزیون 55X90k سونی ممنون  شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای زراعت طلب  از کرج  بابت خرید تلویزیون 55X90k سونی ممنون  شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده خانم صادقی 09184179240
رضایت‌ جناب‌ اقای‌ لطفی از استان گلستان شهرستان گرگان   خریدار: تلویزیون سونی 55X90K  ممنونم‌ از‌ حسن‌ انتخاب‌ شما  (فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب‌ اقای‌ لطفی از استان گلستان شهرستان گرگان   خریدار: تلویزیون سونی 55X90K  ممنونم‌ از‌ حسن‌ انتخاب‌ شما  (فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241)
رضایت‌ جناب آقای بیات از استان تهران خریدار: تلویزیون سونی 55X90K ممنونم‌ از‌ حسن‌ انتخاب‌ شما (فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای بیات از استان تهران خریدار: تلویزیون سونی 55X90K ممنونم‌ از‌ حسن‌ انتخاب‌ شما (فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای حمیدیان  از استان تهران بابت خرید تلویزیون 55X90k سامسونگ ممنون بابت اعتماد شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای حمیدیان  از استان تهران بابت خرید تلویزیون 55X90k سامسونگ ممنون بابت اعتماد شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده خانم صادقی 09184179240
رضایت جناب آقای بابایی از قم خریدار تلویزیون سونی 7575x90K-2022 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای بابایی از قم خریدار تلویزیون سونی 7575x90K-2022 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای سنجولی از مشهد خریدار تلویزیون سونی 75X90K (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای سنجولی از مشهد خریدار تلویزیون سونی 75X90K (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
رضایت سرکار خانم  صادقی  از تهران خریدار: تلویزیون سونی مدل 65X90K 2022 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم  صادقی  از تهران خریدار: تلویزیون سونی مدل 65X90K 2022 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای رستمی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای رستمی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای بیگی از اصفهان خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای بیگی از اصفهان خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم رضایی 09185308225)
رضایت جناب آقای دروودی از نیشابور خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای دروودی از نیشابور خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
صدای جناب آقای خزاعی از مشهد خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
صدای جناب آقای خزاعی از مشهد خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای جهانگیری از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای جهانگیری از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت آقای خسرو انجام از کرمان بابت خرید تلویزیون 65Q70B سامسونگ ممنون از  شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای خسرو انجام از کرمان بابت خرید تلویزیون 65Q70B سامسونگ ممنون از  شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت آقای صالحی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای صالحی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241
رضایت آقای غلامی از شهرستان لالجین استان همدان خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای غلامی از شهرستان لالجین استان همدان خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای غزنوی رشت بابت خرید تلویزیون  55q70b سامسونگ ممنون بابت اعتماد شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده : خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای غزنوی رشت بابت خرید تلویزیون  55q70b سامسونگ ممنون بابت اعتماد شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده : خانم صادقی 09184179240
رضایت خانم عربپور از اصفهان خریدار تلویزیون سامسونگ65Q70B فروشنده آقای مرادی ( 09189123904 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم عربپور از اصفهان خریدار تلویزیون سامسونگ65Q70B فروشنده آقای مرادی ( 09189123904 )
رضایت آقای پوریا از  شهرستان ساوه استان مرکزی خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما فروشنده‌ خانم‌ محمدی ( 09184179241 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای پوریا از  شهرستان ساوه استان مرکزی خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما فروشنده‌ خانم‌ محمدی ( 09184179241 )
رضایت آقای رضایی از خرم آباد خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی( 09184179241 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای رضایی از خرم آباد خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی( 09184179241 )
رضایت خانم مینایی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B فروشنده آقای مرادی(  09189123904 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم مینایی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B فروشنده آقای مرادی(  09189123904 )
رضایت جناب آقای ایل بیگی از گیلان بندر انزلی خریدار :  تلویزیون سامسونگ  65Q70B فروشنده خانم صالحی ( 09182374313 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای ایل بیگی از گیلان بندر انزلی خریدار :  تلویزیون سامسونگ  65Q70B فروشنده خانم صالحی ( 09182374313 )
رضایت جناب آقای علیپور از تهران خریدار: تلویزیون سامسونگ 55Q70B فروشنده خانم صادقی ( 09184179240 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای علیپور از تهران خریدار: تلویزیون سامسونگ 55Q70B فروشنده خانم صادقی ( 09184179240 )
رضایت جناب آقای پارسی نژاد از تهران خریدار: تلویزیون سامسونگ 55Q70B فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای پارسی نژاد از تهران خریدار: تلویزیون سامسونگ 55Q70B فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای  علیرضایی از زرین شهر اصفهان خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای  علیرضایی از زرین شهر اصفهان خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت آقای قبادی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 65Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای قبادی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 65Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
رضایت آقای پوریا از  شهرستان ساوه استان مرکزی  خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای پوریا از  شهرستان ساوه استان مرکزی  خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای کاشانی از تهران خریدار اقلام یخچال ساید ال جی، لباسشویی ال جی ، ظرفشویی ال جی ، تلویزیون سامسونگ X287،R5،425 2022،65Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای کاشانی از تهران خریدار اقلام یخچال ساید ال جی، لباسشویی ال جی ، ظرفشویی ال جی ، تلویزیون سامسونگ X287،R5،425 2022،65Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
رضایت جناب آقای شیرازی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 65Q70B (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای شیرازی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 65Q70B (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت سرکار خانم هاشمی نسب از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 55q70b از اعتماد و حسن انتخاب شما بی نهایت سپاسگزاریم (فروشنده خانم فرهادی 09182374132)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم هاشمی نسب از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 55q70b از اعتماد و حسن انتخاب شما بی نهایت سپاسگزاریم (فروشنده خانم فرهادی 09182374132)
رضایت جناب آقای معبودی از کرج خریدار: تلویزیون سامسونگ 55Q70B سپاسگذارم از حسن انتخاب تون (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای معبودی از کرج خریدار: تلویزیون سامسونگ 55Q70B سپاسگذارم از حسن انتخاب تون (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای اسفندیار از کرج خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 65Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم صادقی 09184179240)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای اسفندیار از کرج خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 65Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم صادقی 09184179240)
رضایت جناب آقای صیادی از استان کرمانشاه شهرستان اسلام آباد غرب خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 65Q70B از اعتماد و حسن انتخاب شما سپاسگزاریم (فروشنده خانم فرهادی 09182374132)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای صیادی از استان کرمانشاه شهرستان اسلام آباد غرب خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 65Q70B از اعتماد و حسن انتخاب شما سپاسگزاریم (فروشنده خانم فرهادی 09182374132)
رضایت جناب آقای اسفندیار از کرج خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای اسفندیار از کرج خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای عاشوری از تهران شهرستان ورامین خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B 2022 بی نهایت سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای عاشوری از تهران شهرستان ورامین خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B 2022 بی نهایت سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای قاضی از قم خریدار تلویزیون سامسونگ 65Q70B بی نهایت سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای قاضی از قم خریدار تلویزیون سامسونگ 65Q70B بی نهایت سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای امینی زاده از تبریز خریدار :تلویزیون سامسونگ65Q70B (فروشنده خانم صالحی 09182374313)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای امینی زاده از تبریز خریدار :تلویزیون سامسونگ65Q70B (فروشنده خانم صالحی 09182374313)
رضایت جناب آقای محمدی از کرج خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 65Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای محمدی از کرج خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 65Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای بهجتی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 75Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای بهجتی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 75Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای شعبانی از گرگان خریدار تلویزیون سامسونگ 65Q70B بی نهایت سپاسگذاریم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای شعبانی از گرگان خریدار تلویزیون سامسونگ 65Q70B بی نهایت سپاسگذاریم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای آذر همایون   از تهران  بابت خرید تلویزیون 55Q70B سامسونگ ممنون  شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای آذر همایون   از تهران  بابت خرید تلویزیون 55Q70B سامسونگ ممنون  شما از لطف تان سپاسگذاریم فروشنده خانم صادقی 09184179240
رضایت جناب آقای بیابانی از اسالم خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای بیابانی از اسالم خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
رضایت خانم توکلی از چالوس خریدار: تلویزیون 65Q70B سامسونگ محصول 2022 بی نهایت سپاسگذارم از انتخاب شما (فروشنده خانم صالحی 09182374313)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم توکلی از چالوس خریدار: تلویزیون 65Q70B سامسونگ محصول 2022 بی نهایت سپاسگذارم از انتخاب شما (فروشنده خانم صالحی 09182374313)
رضایت‌ سرکار خانم خوش زبان از استان تهران خریدار: تلویزیون سامسونگ مدل 65Q70B ممنونم‌ از‌ حسن‌ انتخاب‌ شما (فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ سرکار خانم خوش زبان از استان تهران خریدار: تلویزیون سامسونگ مدل 65Q70B ممنونم‌ از‌ حسن‌ انتخاب‌ شما (فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241)
رضایت اقای شاه محمدی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ( فروشنده خانم صادقی 09184179240 ) 
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت اقای شاه محمدی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B ( فروشنده خانم صادقی 09184179240 ) 
رضایت جناب آقای مهدوی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 65q70b ( فروشنده خانم محمدی 09184179241 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای مهدوی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 65q70b ( فروشنده خانم محمدی 09184179241 )
رضایت جناب آقای فرهادی از خرم آباد خریدار: تلویزیون سامسونگ مدل 55q70b 2022 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم.
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای فرهادی از خرم آباد خریدار: تلویزیون سامسونگ مدل 55q70b 2022 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم.
رضایت جناب آقای گمار از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 55Q70B-فروشنده خانم فرهادی (09182374132)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای گمار از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ مدل 55Q70B-فروشنده خانم فرهادی (09182374132)
رضایت سرکار خانم  محمدی  از تهران  خریدار تلویزیون سامسونگ  55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم م
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم  محمدی  از تهران  خریدار تلویزیون سامسونگ  55Q70B ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم م
رضایت جناب آقای نجات از استان تهران شهرستان شهریار خریدار: تلویزیون سامسونگ مدل 55Q70B 2022 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای نجات از استان تهران شهرستان شهریار خریدار: تلویزیون سامسونگ مدل 55Q70B 2022 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای میرزایی از کرج خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای میرزایی از کرج خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
رضایت جناب آقای سوهانی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B (فروشنده خانم صادقی 09184179240)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای سوهانی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B (فروشنده خانم صادقی 09184179240)
رضایت جناب آقای ایرانی از نمین استان اردبیل خریدار تلویزیون سامسونگ 65Q70B (فروشنده خانم صادقی 09184179240)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای ایرانی از نمین استان اردبیل خریدار تلویزیون سامسونگ 65Q70B (فروشنده خانم صادقی 09184179240)
رضایت جناب آقای توسل از پاکدشت تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای توسل از پاکدشت تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 55Q70B (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
رضایت جناب آقای غیاثی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 65Q70B (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای غیاثی از تهران خریدار تلویزیون سامسونگ 65Q70B (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای محمودی از شهریار خریدار تلویزیون سامسونگ 65Q70B (فروشنده آقای سعیدی (09187886127 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای محمودی از شهریار خریدار تلویزیون سامسونگ 65Q70B (فروشنده آقای سعیدی (09187886127 )
رضایت جناب آقای کریمی از رشت خریدار تلویزیون 55Q70B ( فروشنده خانم صادقی 09184179240 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای کریمی از رشت خریدار تلویزیون 55Q70B ( فروشنده خانم صادقی 09184179240 )
رضایت خانم سیدیان از نوشهر خریدار ظرفشویی الجی ۵۱۲، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده (مرادی 09189123904 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم سیدیان از نوشهر خریدار ظرفشویی الجی ۵۱۲، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده (مرادی 09189123904 )
رضایت خانم سیدیان از نوشهر خریدار ظرفشویی الجی ۵۱۲، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده (مرادی 09189123904 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم سیدیان از نوشهر خریدار ظرفشویی الجی ۵۱۲، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده (مرادی 09189123904 )
رضایت آقای موسوی نژاد از کرمان خریدار ظرفشویی ال‌جی DFB512 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای موسوی نژاد از کرمان خریدار ظرفشویی ال‌جی DFB512 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
رضایت خانم حداد از رشت خریدار لباسشویی و ظرفشویی ال‌جی DFB512 , R5 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم حداد از رشت خریدار لباسشویی و ظرفشویی ال‌جی DFB512 , R5 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده آقای سعیدی (09187886127)
رضایت سرکار خانم رضای از خرید یخچال ال جی j337  و ظرفشویی ال جی 512
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم رضای از خرید یخچال ال جی j337  و ظرفشویی ال جی 512
رضایت جناب آقای خدابخشی از اراک خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای خدابخشی از اراک خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت سرکار خانم رحیمی منش از تهران خریدار تلویزیون ال جی مدل 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده ( خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم رحیمی منش از تهران خریدار تلویزیون ال جی مدل 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده ( خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای مشایخ از تهران خریدار تلویزیون الجی 65Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای مشایخ از تهران خریدار تلویزیون الجی 65Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای روحانی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای روحانی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی  (09184179241)
رضایت جناب آقای تکاپو از شیراز خریدار 55qned80 برند‌ الجی‌؛ بی نهایت سپاسگذاریم فروشنده خانم صالحی 09182374313
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای تکاپو از شیراز خریدار 55qned80 برند‌ الجی‌؛ بی نهایت سپاسگذاریم فروشنده خانم صالحی 09182374313
رضایت جناب آقای رنجبر از اندیشه تهران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای رنجبر از اندیشه تهران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای تحقیقی از قزوین خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای تحقیقی از قزوین خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای اله یارزاده از ساوه خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای اله یارزاده از ساوه خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت خانم بهرامی از لرستان‌ خرم‌ اباد‌ خریدار : تلویزیون الجی 55Qned80 سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم صالحی )(09182374313)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم بهرامی از لرستان‌ خرم‌ اباد‌ خریدار : تلویزیون الجی 55Qned80 سپاسگذارم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم صالحی )(09182374313)
رضایت آقای صدیقی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای صدیقی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما فروشنده‌ خانم‌ محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای بختیاری از تهران خریدار: تلویزیون ال جی 55Qned80 فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای بختیاری از تهران خریدار: تلویزیون ال جی 55Qned80 فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای ابوطالب زاده از مشهد خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی (09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای ابوطالب زاده از مشهد خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم محمدی (09184179241)
رضایت خانم حیدری از تهران خریدار: تلویزیون 55Qned80 , جارو شارژی بوش 611, سرخ کن دوقلو بومن 9لیتری سپاسگذارم از حسن انتخاب تون (فروشنده خانم صالحی 09182374313)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم حیدری از تهران خریدار: تلویزیون 55Qned80 , جارو شارژی بوش 611, سرخ کن دوقلو بومن 9لیتری سپاسگذارم از حسن انتخاب تون (فروشنده خانم صالحی 09182374313)
رضایت جناب آقای باباشاهی از استان اصفهان خریدار: تلویزیون ال جی 65QNED80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده آقای سعیدی 09187886127)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای باباشاهی از استان اصفهان خریدار: تلویزیون ال جی 65QNED80 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده آقای سعیدی 09187886127)
رضایت سرکار خانم شورگشتی از نیشابور خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 (فروشنده خانم محمدی 09184179241 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم شورگشتی از نیشابور خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 (فروشنده خانم محمدی 09184179241 )
رضایت سرکار خانم نجفی از کلارآباد استان مازندران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم نجفی از کلارآباد استان مازندران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned80 (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت سرکار خانم ابراهیم زاده از رشت خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 (فروشنده خانم عزیزی 09182359234 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم ابراهیم زاده از رشت خریدار تلویزیون ال جی 65Qned80 (فروشنده خانم عزیزی 09182359234 )
رضایت جناب آقای عزیزی از رضوانشهر خریدار تلویزیون ال جی 55Qned7s، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (آقای سعیدی 09187886127)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای عزیزی از رضوانشهر خریدار تلویزیون ال جی 55Qned7s، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (آقای سعیدی 09187886127)