برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
مقایسه 0

ویدئوی رضایت مشتریان عزیز سلام بابا

بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای عبدلی از تهران خریدار تلویزیون‌ سونی مدل 65X95K، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای عبدلی از تهران خریدار تلویزیون‌ سونی مدل 65X95K، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت‌ جناب آقای خدابخش از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ سونی 65X95K، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای خدابخش از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ سونی 65X95K، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای فعلی زاده از شیراز خریدار تلویزیون سونی مدل 75X95Kممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده ( خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای فعلی زاده از شیراز خریدار تلویزیون سونی مدل 75X95Kممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده ( خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای زهره وند از تهران خریدار تلویزیون سونی 75X95Kممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای زهره وند از تهران خریدار تلویزیون سونی 75X95Kممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم (فروشنده خانم رضایی 09185308225)
رضایت جناب اقای فرقانی خریدار تلویزیون سونی x95k  ( فروشنده اقای سعیدی 09187886127 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب اقای فرقانی خریدار تلویزیون سونی x95k  ( فروشنده اقای سعیدی 09187886127 )
رضایت‌ خانم قاسمی از تهران خریدار تلویزیون‌ سونی مدل 55X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ خانم قاسمی از تهران خریدار تلویزیون‌ سونی مدل 55X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت‌ جناب آقای علیدوستی از شهرکرد خریدار‌ تلویزیون‌ سونی 65X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای علیدوستی از شهرکرد خریدار‌ تلویزیون‌ سونی 65X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
رضایت‌ جناب آقای احمدزاده از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ سونی 65X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای احمدزاده از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ سونی 65X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت‌ جناب آقای نسیمی زاده از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ سونی 65X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای نسیمی زاده از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ سونی 65X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
رضایت خانم عین الله زاده از تهران خریدار تلویزیون سونی 65X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای احمدی 09187716000)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت خانم عین الله زاده از تهران خریدار تلویزیون سونی 65X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای احمدی 09187716000)
رضایت‌ جناب آقای پاکدل از بندر کیاشهر خریدار‌ تلویزیون‌ سونی 65X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای پاکدل از بندر کیاشهر خریدار‌ تلویزیون‌ سونی 65X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت سرکار خانم کدخدایی‌ از تهران خریدار تلویزیون 65x85l سونی محصول 2023، سپاسگذارم از حسن انتخاب شما. فروشنده خانم صالحی 09182374313
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم کدخدایی‌ از تهران خریدار تلویزیون 65x85l سونی محصول 2023، سپاسگذارم از حسن انتخاب شما. فروشنده خانم صالحی 09182374313
رضایت جناب آقای هاشمی از تهران خریدار تلویزیون سونی 55X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای هاشمی از تهران خریدار تلویزیون سونی 55X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت آقای حسینی از تهران خریدار تلویزیون سونی 65X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای سعیدی 09187715000)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای حسینی از تهران خریدار تلویزیون سونی 65X85L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای سعیدی 09187715000)
رضایت جناب آقای کرمانشاه چی از تبریز خریدار تلویزیون سونی 65X85L، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای کرمانشاه چی از تبریز خریدار تلویزیون سونی 65X85L، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت آقای فرجی از تهران خریدار تلویزیون سونی 55X85L، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت آقای فرجی از تهران خریدار تلویزیون سونی 55X85L، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای خلج مسعودی از تهران خریدار  تلویزیون سونی 55X85L 2023، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای خلج مسعودی از تهران خریدار  تلویزیون سونی 55X85L 2023، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت‌ جناب آقای ابویی از تهران خریدار تلویزیون‌ ال جی 50UQ8000، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای ابویی از تهران خریدار تلویزیون‌ ال جی 50UQ8000، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای یوسفی از اصفهان خریدار تلویزیون ال جی 55UQ8000 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای یوسفی از اصفهان خریدار تلویزیون ال جی 55UQ8000 ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم فروشنده خانم رضایی (09185308225)
رضایت جناب آقای صفی خانی از تهران بابت خرید تلویزیون 65uq8000 الجی سپاسگذارم از حسن انتخاب شما فروشنده خانم صالحی 09182374313
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای صفی خانی از تهران بابت خرید تلویزیون 65uq8000 الجی سپاسگذارم از حسن انتخاب شما فروشنده خانم صالحی 09182374313
رضایت جناب آقای یاری از ساوه خریدار: تلویزیون ال جی 65UQ8000 سپاسگذارم از حسن انتخاب تون (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای یاری از ساوه خریدار: تلویزیون ال جی 65UQ8000 سپاسگذارم از حسن انتخاب تون (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای یاری از ساوه خریدار: تلویزیون ال جی 65UQ8000 سپاسگذارم از حسن انتخاب تون (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای یاری از ساوه خریدار: تلویزیون ال جی 65UQ8000 سپاسگذارم از حسن انتخاب تون (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای گروه از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55UQ8000 بی نهایت سپاسگذاریم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای گروه از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55UQ8000 بی نهایت سپاسگذاریم از حسن انتخاب شما (فروشنده خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب اقای ناخدایی از تربت تهران خریدار تلویزیون43UQ8000 ممنونم بابت رضایت واعتماد شما بزرگوار? ( فروشنده خانم عزیزی 09182359234 ) 
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب اقای ناخدایی از تربت تهران خریدار تلویزیون43UQ8000 ممنونم بابت رضایت واعتماد شما بزرگوار? ( فروشنده خانم عزیزی 09182359234 ) 
رضایت جناب اقای اموزگار از تربت حیدریه خریدار تلویزیون50UQ8000 ممنونم بابت رضایت واعتماد شما بزرگوار? ( فروشنده خانم عزیزی 09182359234 ) 
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب اقای اموزگار از تربت حیدریه خریدار تلویزیون50UQ8000 ممنونم بابت رضایت واعتماد شما بزرگوار? ( فروشنده خانم عزیزی 09182359234 ) 
رضایت جناب آقای سلطانی از چهار محال بختیاری خریدار تلویزیون ال جی 50UQ8000(فروشنده خانم صادقی 09184179240 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای سلطانی از چهار محال بختیاری خریدار تلویزیون ال جی 50UQ8000(فروشنده خانم صادقی 09184179240 )
رضایت جناب آقای حیرت ازتبریز خریدار تلویزیون ال جی 43UQ8000 (فروشنده خانم فرهادی 09182374132 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای حیرت ازتبریز خریدار تلویزیون ال جی 43UQ8000 (فروشنده خانم فرهادی 09182374132 )
رضایت سرکار خانم چرب دست از لاهیجان خریدار تلویزیون ال جی 43UQ8000 (فروشنده خانم محمدی 09184179241 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت سرکار خانم چرب دست از لاهیجان خریدار تلویزیون ال جی 43UQ8000 (فروشنده خانم محمدی 09184179241 )
رضایت‌ جناب آقای گلریز از همدان خریدار‌ تلویزیون‌ سونی 65X90L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای گلریز از همدان خریدار‌ تلویزیون‌ سونی 65X90L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
صدای جناب آقای امیدوار از تهران خریدار تلویزیون سونی 75x90l، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده ( خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
صدای جناب آقای امیدوار از تهران خریدار تلویزیون سونی 75x90l، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده ( خانم رضایی 09185308225)
رضایت‌ جناب آقای اخوان از همدان خریدار تلویزیون‌ سونی 65X90L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای اخوان از همدان خریدار تلویزیون‌ سونی 65X90L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای جالینوسی از استان تهران بابت خرید تلویزیون 75X90L، ممنون بابت اعتماد شما از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (خانم صادقی 09184179240)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای جالینوسی از استان تهران بابت خرید تلویزیون 75X90L، ممنون بابت اعتماد شما از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (خانم صادقی 09184179240)
رضایت جناب آقای نصیری از تهران خریدار تلویزیون سونی 75X90L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای نصیری از تهران خریدار تلویزیون سونی 75X90L، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب اقای فروزیده از تهران خریدار تلویزیون سونی 55x90l، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم عزیزی09182359234)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب اقای فروزیده از تهران خریدار تلویزیون سونی 55x90l، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم عزیزی09182359234)
رضایت جناب آقای انگوتی از استان تهران بابت خرید تلویزیون 55X90L سونی،ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده : خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای انگوتی از استان تهران بابت خرید تلویزیون 55X90L سونی،ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده : خانم صادقی 09184179240
رضایت جناب آقای سلگی از تهران خریدار تلویزیون سونی 65X90L-2023، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای سلگی از تهران خریدار تلویزیون سونی 65X90L-2023، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم رضایی 09185308225)
رضایت جناب نودهی از تهران خریدار تلویزیون سونی 65X90L، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب نودهی از تهران خریدار تلویزیون سونی 65X90L، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای فروزان از رشت خریدار تلویزیون سونی 75X90L-2023، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای فروزان از رشت خریدار تلویزیون سونی 75X90L-2023، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم رضایی 09185308225)
رضایت جناب آقای امیری از رشت خریدار تلویزیون ال جی 55qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده ( خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای امیری از رشت خریدار تلویزیون ال جی 55qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده ( خانم رضایی 09185308225)
رضایت‌ جناب آقای داداشی از تهران خریدار تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای داداشی از تهران خریدار تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت‌ جناب آقای ملکی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای ملکی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم صادقی 09184179240
صدای جناب آقای مکی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 75Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده ( خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
صدای جناب آقای مکی از تهران خریدار تلویزیون ال جی 75Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده ( خانم رضایی 09185308225)
رضایت‌ جناب آقای دالوند از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای دالوند از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده خانم محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای شهاب الدین از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55QNED81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای احمدی 09187716000)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای شهاب الدین از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55QNED81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (آقای احمدی 09187716000)
رضایت‌ جناب آقای عزتی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 75Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای عزتی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 75Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده محمدی 09184179241
رضایت‌ جناب آقای رضوانی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده محمدی 09184179241
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت‌ جناب آقای رضوانی از تهران خریدار‌ تلویزیون‌ ال جی 55Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده محمدی 09184179241
رضایت جناب آقای شیری از مرند استان آذربایجان شرقی خریدار تلویزیون ال جی 65Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای شیری از مرند استان آذربایجان شرقی خریدار تلویزیون ال جی 65Qned81، ممنونم بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگذاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت اقای پیری از تبریز خریدار تلویزیون 65QNED81، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده ( اقای سعیدی 09187715000 )
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت اقای پیری از تبریز خریدار تلویزیون 65QNED81، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده ( اقای سعیدی 09187715000 )
رضایت جناب آقای شاهنده از شیراز خریدار تلویزیون ال جی 55Qned81، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای شاهنده از شیراز خریدار تلویزیون ال جی 55Qned81، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم محمدی 09184179241)
رضایت جناب آقای جهانیان از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned81-2023، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم رضایی 09185308225)
بازگشت به لیست ویدئوها
رضایت جناب آقای جهانیان از تهران خریدار تلویزیون ال جی 55Qned81-2023، ممنون بابت اعتماد شما و از لطفتان سپاسگزاریم. فروشنده (خانم رضایی 09185308225)
تماس با سلام بابا

پشتیبانی : شنبه تا چهارشنبه 9 الی 22 و پنجشنبه 9 الی 13

خانم عزیزی
0918-2359234 087-34242092
خانم صادقی
0918-4179240 0873-4242094
خانم رضایی
0918-5308225 087-34239272
خانم محمدی
0918-4179241 087-34240036