جاروبرقی بوش

قیمت جاروبرقی بوش BGL8PRO5 بوش 8PRO5 رنگ تیتانیوم
1800 وات
5 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  1800
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  5
 • رنگ بدنه :
  تیتانیوم
14,000,000 تومان
جاروبرقی بوش BGL8GOLDIR
2200 وات
5 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2200
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  5
 • رنگ بدنه :
  مشکی
11,200,000 تومان
قیمت جاروبرقی بوش BGS7POW1 یا 7POW1 رنگ مشکی محصول 2020
800 وات
3 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  800
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  مخزن دار
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  3
 • رنگ بدنه :
  مشکی
18,400,000 تومان
قیمت جاروبرقی بوش BGLS42230 یا 42230 محصول 2018 در بانه
2200 وات
4 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2200
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  4
 • رنگ بدنه :
  مشکی
9,000,000 تومان
قیمت جاروبرقی آب و خاک بوش BWD421PRO یا BWD421 رنگ سفید و مشکی محصول 2019
5 لیتر
2100 وات
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2100
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  آب و خاک
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  5
 • رنگ بدنه :
  سفید و مشکی
19,800,000 تومان
قیمت جاروبرقی بوش BGL82030 رنگ نارنجی محصول 2015
2000 وات
5 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2000
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  5
 • رنگ بدنه :
  نارنجی
12,700,000 تومان
قیمت جاروبرقی بوش BGC21X300 رنگ مشکی
2 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  -
 • قدرت مکش (وات) :
  550
 • نوع جاروبرقی :
  مخزن دار
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  2
 • رنگ بدنه :
  مشکی
9,400,000 تومان
قیمت خرید جاروبرقی بوش BGL8POW2 با ظرفیت مخزن 5 لیتر
5 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  -
 • قدرت مکش (وات) :
  650
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  5
 • رنگ بدنه :
  مشکی و قرمز
13,750,000 تومان
قیمت جاروبرقی بوش BGL81800 رنگ فیروزه ای تیره محصول 2017
1800 وات
5 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  1800
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  5
 • رنگ بدنه :
  فیروزه ای تیره
11,000,000 تومان
قیمت جاروبرقی بوش BGS412234 رنگ مشکی محصول 2019
2200 وات
2.4 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2200
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  مخزن دار
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  2.4
 • رنگ بدنه :
  مشکی
13,600,000 تومان
قیمت جاروبرقی بوش BGS41POW1 یا 41POW1 رنگ مشکی محصول 2021
700 وات
2.4 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  700
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  مخزن دار
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  2.4
 • رنگ بدنه :
  مشکی
13,700,000 تومان
خرید جاروبرقی بوش BGLS2WH1H رنگ سفید
3.5 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  -
 • قدرت مکش (وات) :
  600
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  3.5
 • رنگ بدنه :
  سفید
6,500,000 تومان
قیمت جاروبرقی بوش BGS21POW2 رنگ مشکی محصول 2021
2 لیتر
750 وات
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  750
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  مخزن دار
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  5
 • رنگ بدنه :
  مشکی
10,100,000 تومان
قیمت جاروبرقی بوش BGLS482200 رنگ مشکی محصول 2019
2200 وات
4 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2200
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  4
 • رنگ بدنه :
  مشکی
9,000,000 تومان
خرید جاروبرقی بوش BGL38GOLD رنگ مشکی با قدرت 2200 وات
2200 وات
4 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2200
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  4
 • رنگ بدنه :
  مشکی
ناموجود
قیمت جاروبرقی بوش BGLS48GOLD یا 48GOLD رنگ مشکی محصول 2019
2200 وات
4 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2200
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  4
 • رنگ بدنه :
  مشکی
ناموجود
قیمت جاروبرقی بوش BGS7RCL یا 7RCL رنگ آبی محصول 2017
700 وات
3 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  700
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  مخزن دار
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  3
 • رنگ بدنه :
  مشکی
ناموجود
قیمت جاروبرقی بوش BGS41ZOORU رنگ قرمز محصول 2019
2200 وات
2.4 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2200
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  مخزن دار
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  2.4
 • رنگ بدنه :
  قرمز
ناموجود
قیمت جاروبرقی آب و خاک بوش BWD421PET یا BWD421 رنگ قرمز و مشکی محصول 2019
5 لیتر
2100 وات
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2100
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  آب و خاک
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  5
 • رنگ بدنه :
  قرمز و مشکی
ناموجود
قیمت جاروبرقی بوش BGS412234A رنگ قرمز محصول 2019
2200 وات
2.4 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2200
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  مخزن دار
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  2.4
 • رنگ بدنه :
  قرمز
ناموجود
قیمت جاروبرقی بوش BGS412000 رنگ آبی محصول 2019
2000 وات
2.4 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2000
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  مخزن دار
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  2.4
 • رنگ بدنه :
  آبی
ناموجود
قیمت جاروبرقی بوش BGS41POW2 یا 41POW2 رنگ مشکی محصول 2021
700 وات
2.4 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  700
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  مخزن دار
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  2.4
 • رنگ بدنه :
  مشکی
ناموجود
قیمت جاروبرقی بوش BGL35MON رنگ وانیلی محصول 2015
4 لیتر
600 وات
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  600
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  4
 • رنگ بدنه :
  وانیلی
ناموجود
قیمت جاروبرقی بوش BGL252000 رنگ فیروزه ای تیره محصول 2015
2000 وات
3.5 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2000
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  مخزن دار
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  3.5
 • رنگ بدنه :
  فیروزه ای تیره
ناموجود
جاروبرقی بوش BGL5PRO8
2500 وات
4.5 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  2500
 • قدرت مکش (وات) :
  700
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  4.5
 • رنگ بدنه :
  تیتانیوم
ناموجود
جاروبرقی بوش BGL8SLIM1
5 لیتر
650 وات
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  650
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  5
 • رنگ بدنه :
  سفید
ناموجود
جاروبرقی بوش BGL8PRO4
5 لیتر
1600 وات
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  1600
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  5
 • رنگ بدنه :
  تیتانیوم
ناموجود
قیمت جاروبرقی بوش BGL8HYG2
1800 وات
5 لیتر
 • حداکثر قدرت و توان (وات) :
  1800
 • قدرت مکش (وات) :
  -
 • نوع جاروبرقی :
  کیسه ای
 • ظرفیت کیسه یا مخزن (لیتر) :
  5
 • رنگ بدنه :
  سفید و مشکی
ناموجود