اسپیکر

قیمت اسپیکر جی بی ال PartyBox 710 محصول 2021
2021
800 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2021
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IPX4
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  800
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
40,700,000 تومان
قیمت اسپیکر (بلندگو) سونی XP700 رنگ مشکی محصول 2021
2021
245 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2021
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IPX4
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  245
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
23,600,000 تومان
قیمت اسپیکر جی بی ال PartyBox 1000 محصول 2020
2019
1100 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2019
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  ندارد
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  1100
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
48,700,000 تومان
قیمت اسپیکر (بلندگو) جی بی ال PartyBox 310 محصول 2020
2020
240 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2020
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IPX4
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  240
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
31,000,000 تومان
قیمت اسپیکر (بلندگو) سونی XG500 محصول 2021
2021
120 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2021
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IP66
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  120
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
16,000,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IP67
 • قابلیت کارائوکه :
  ندارد
 • رنگ بدنه :
  سبز
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  180
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
22,000,000 تومان
قیمت اسپیکر سونی XV800 محصول 2022 رنگ مشکی
2022
500 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  حالت خوابیده (افقی): IPX2
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  500
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
26,000,000 تومان
قیمت اسپیکر جی بی ال PartyBox 110 محصول 2021
2021
160 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2021
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IPX4
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  160
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
20,600,000 تومان
قیمت اسپیکر سونی XP500 یا SRS-XP500 رنگ مشکی محصول 2021
2021
120 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2021
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IPX4
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  120
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
15,500,000 تومان
قیمت اسپیکر (بلندگو) سونی XG300 محصول 2022 رنگ مشکی
2022
80 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IP67
 • قابلیت کارائوکه :
  ندارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  80
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
9,000,000 تومان
قیمت اسپیکر سونی XV900 یا SRS-XV900 رنگ مشکی محصول 2022
2022
750 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  ندارد
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  750
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
35,700,000 تومان
قیمت اسپیکر سونی XB23 یا SRS-XB23 محصول 2020 رنگ مشکی
2020
20 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2020
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IP67
 • قابلیت کارائوکه :
  ندارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  20
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر سونی XV500 یا SRS-XV500 محصول 2022 رنگ مشکی
2022
150 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IPX4
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  150
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر (بلندگو) سونی XG300 محصول 2022 رنگ خاکستری
2022
80 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IP67
 • قابلیت کارائوکه :
  ندارد
 • رنگ بدنه :
  خاکستری
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  80
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر سونی XE200 یا SRS-XE200 رنگ مشکی محصول 2022
2022
10 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IP67
 • قابلیت کارائوکه :
  ندارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  10
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر سونی XB13 یا SRS-XB13 محصول 2020 رنگ مشکی
2020
5 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2020
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IP67
 • قابلیت کارائوکه :
  ندارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  5
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر ال جی XBOOM RM2 محصول 2020
2020
80 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2020
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  ندارد
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  80
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر هارمن کاردن مدل GO + PLAY یا GO PLAY رنگ مشکی
100 وات
2016
 • سال عرضه (میلادی) :
  2016
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  ندارد
 • قابلیت کارائوکه :
  ندارد
 • رنگ بدنه :
  طوسی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  100
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر ال جی XBOOM RM1 محصول 2020
2020
25 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2020
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IPX5
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  25
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر فیلیپس TANX100 محصول 2020
2020
40 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2020
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  ندارد
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  40
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر (سیستم صوتی) فیلیپس TANX200 محصول 2020
2020
80 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2020
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  ندارد
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  80
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر جی بی ال PartyBox 300 محصول 2019
2019
240 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2019
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  ندارد
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  240
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر جی بی ال PartyBox 200 محصول 2018
2018
240 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2018
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  ندارد
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  240
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر جی بی ال PartyBox 100 محصول 2019
2019
160 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2019
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  ندارد
 • قابلیت کارائوکه :
  دارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  160
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
اسپیکر ال جی XBOOM PK7
2018
40 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2018
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IPX5
 • قابلیت کارائوکه :
  ندارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  40
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
سیستم صوتی ال جی XBOOM PK5
2018
40 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2018
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IPX5
 • قابلیت کارائوکه :
  ندارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  20
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود
قیمت اسپیکر جی بی ال Boombox 2 محصول 2020
2020
160 وات
 • سال عرضه (میلادی) :
  2020
 • کلاس ضد آب و گرد و غبار :
  IPX7
 • قابلیت کارائوکه :
  ندارد
 • رنگ بدنه :
  مشکی
 • قدرت خروجی صدا (وات) :
  160
 • بلوتوث (Bluetooth) :
  دارد
ناموجود