بر اساس مارک

قیمت کولر گازی ال جی AMPU26T4 با ظرفیت 26000 بی تی یو محصول 2023
2023
24000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2023
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  24000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
62,000,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH24AFEXF محصول 2022
2022
24000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  ندارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  24000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
41,000,000 تومان
قیمت کولر گازی ال جی AMPU19T4 با ظرفیت 18000 بی تی یو محصول 2023
2023
18000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2023
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  18000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
45,000,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر مدل 38QHG024VS با ظرفیت 24000
2022
24000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  24000
 • کولر گازی هوشمند :
  -
43,000,000 تومان
قیمت کولر گازی ال جی IQA24K با ظرفیت 24000 بی تی یو محصول 2021
2021
24000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2021
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  ندارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  24000
 • کولر گازی هوشمند :
  ندارد
39,800,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH30AGEXH محصول 2023
2023
30000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2023
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  ندارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  30000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
53,900,000 تومان
قیمت کولر گازی ال جی BMP-26K یا BMP-26K1 با ظرفیت 24000 بی تی یو محصول 2019
2019
24000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2019
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  24000
 • کولر گازی هوشمند :
  ندارد
48,000,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH18AGD محصول 2022
2022
18000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  18000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
37,200,000 تومان
کولر گازی کریر 38QHA018VSL با ظرفیت 18000
2022
18000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  18000
 • کولر گازی هوشمند :
  -
36,400,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر 38QHG012H با ظرفیت 12000 بی تی یو
2022
12000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  ندارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  12000
 • کولر گازی هوشمند :
  ندارد
20,900,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر مدل 38QHG012VS با ظرفیت 12000
2022
12000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  12000
 • کولر گازی هوشمند :
  -
27,400,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر 38QCF030733G با ظرفیت 30000 بی تی یو
2022
30000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  ندارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  30000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
49,600,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر 38QHG024H با ظرفیت 24000 بی تی یو
2022
24000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  ندارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  24000
 • کولر گازی هوشمند :
  ندارد
33,900,000 تومان
قیمت کولر گازی ال جی IQA18K با ظرفیت 18000 بی تی یو محصول 2021
2021
18000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2021
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  ندارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  18000
 • کولر گازی هوشمند :
  ندارد
33,800,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر 38QHG018H با ظرفیت 18000 بی تی یو
2022
18000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  ندارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  18000
 • کولر گازی هوشمند :
  ندارد
28,500,000 تومان
قیمت کولر گازی ال جی IQA12K با ظرفیت 12000 بی تی یو محصول 2021
2021
12000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2021
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  ندارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  12000
 • کولر گازی هوشمند :
  ندارد
24,800,000 تومان
کولر گازی کریر 38QHA012VSL با ظرفیت 12000
2022
12000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  12000
 • کولر گازی هوشمند :
  -
26,600,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH36LB محصول 2021
2021
36000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2021
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  -
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  36000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
72,900,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH36QFXH-K3DTB2A با ظرفیت 36000 سری اینورتر محصول سال 2022
2022
36000
30000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  36000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
73,600,000 تومان
قیمت کولر گازی کریر مدل 38QHG018VS با ظرفیت 18000
2022
18000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  18000
 • کولر گازی هوشمند :
  -
36,900,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH12AGC-K3DTA1A محصول سال 2022
2022
12000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  12000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
28,300,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH18AGDXE محصول 2023
2023
18000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2023
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  ندارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  18000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
33,600,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH24AGEXF
2022
24000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2022
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  24000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
47,000,000 تومان
قیمت کولر گازی گری GWH12QC-K3NNB8B سری لومو با ظرفیت 12000
12000
 • سال عرضه (میلادی) :
  -
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  ندارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  12000
 • کولر گازی هوشمند :
  ندارد
23,600,000 تومان
کولر گازی 24000 ال جی
2018
24000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2018
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  24000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
ناموجود
کولر گازی 18000 ال جی
2018
18000
 • سال عرضه (میلادی) :
  2018
 • نوع کولر گازی :
  اسپلیت تک پنل
 • نوع گاز (مبرد) :
  R410A
 • اینورتر :
  دارد
 • ظرفیت (بی تی یو) :
  18000
 • کولر گازی هوشمند :
  دارد
ناموجود

مارک کولرگازی ها

شرکت های بسیاری باتوجه به نیاز مشتریان در حال تولید کولر گازی هستند که می توان به برندهای گری - جنرال - اجنرال - ال جی - سامسونگ و... که هرکدام برای جذب طرفداران و مشتریان کولرگازی به برند خود مدل های متنوعی را به بازار ارائه کرده اند و توانسته اند رضایت مشتریان را جلب نمایند. 

بهترین مارک کولرگازی

بهترین برند های سازنده کولرگازی را می توان نسبت به بازار ایران نام های ال جی - گری -اجنرال و جنرال و... هستند که دربین مردم شناخته شده می باشند ، قیمت کولرگازی و خرید کولرگازی هردو بستگی به نیاز مشتری و برند مورد نظر است.کولرگازی ها انواع مختلفی از لحاظ موتور دارند که معروف ترین آن ها اینورتر و معمولی است .کولرگازی اینورتر دارای مصرف برق پایینتری نسبت به معمولی دارد که البته قیمت بالاتری هم دارند و بیشتر برندها در حال تولید کولرگازی اینورتر کرده اند تا بتوانند بازار را به طرف برند خود کشانده و در نتیجه مشتریان بیشتری را داشته باشد.

خرید کولرگازی بابرند های متفاوت از وب سایت سلام بابا

پرفروش ترین مارک کولرگازی

در بین برند های گفته شده می توان برند گری و جنرال و ال جی را پرفروش ترین کولرگازی بازار ایران معرفی نمود چون هم مدل های متنوعی دارند و هم قیمت متفاوتی دارند و این اجازه را به کاربر میدهد که یا اقدام به خرید کولرگازی با قیمت ارزان کند و یا اقدام به خرید کولرگازی باکیفیت نمایید و این آزادی احساس رضایت را در مشتری بیشتر و خرید را لذت بخش می کند.

ادامه مطلبShow less